100 éves a legendás bécsi villamos (27 nagy fotó)

GENIUS LOCI
2014 01 30.

Pozsonyt és Bécset 1848 óta köti össze vasútvonal a Duna bal partján Dévényújfalun és Marcheggen keresztül.

13

1898-ban merült fel, hogy a két város között a folyó jobb partján helyiérdekű villamos-vasútvonal épülne. A terv Bécs központjából induló vonalról szólt, amely a Gross-Schwechat–Fischamend–Petronell–Hainburg–Berg–Köpcsény (Kittsee)-útvonalon érkezik Pozsonyba. Megvalósulására 16 hosszú esztendőt kellett várni. A tervek elkészítését, a jóváhagyások beszerzését, az érdekelt felek megállapodását és az építést követően végül 1914. február 1-jén ünnepélyesen átadták a vonalat, és február 5-én megindult rajta a menetrend szerinti forgalom. Pozsony szabad királyi város koncessziót kapott a város és a magyar–osztrák határ közötti szakasz kiépítésére és üzemeltetésére.

12_b

Ebből kifolyólag Budapesten 1909. december 23-án jön létre egy részvénytársaság a Pozsony-Országhatárszéli Helyiérdekű Villamos Vasút (POHÉV) névvel. A pozsonyi tömegközlekedés terén 1898-tól a Pozsonyi Villamossági Részvénytársaság (PVRT) rendelkezett monopóliummal. A két társaságnak meg kellett állapodnia a helyiérdekű villamos-vasútvonal üzemeltetéséről a város területén, valamint – és ez még fontosabb volt – egy harmadik sín lefektetéséről (hurokvágány kiépítéséről) a városban a helyiérdekű vasút útvonalán.

 14

A városi villamoshálózat vágányainak nyomtávja 1000 mm volt, a vasútnak azonban 1435 mm-es nyomtávú vágányokra volt szüksége. Ennek nyomvonala Ligetfalu irányából, a Ferenc József (Öreg) híd után a Justi sor (Vajanského)–Koronázási domb (Ľudovít Štúr) tér–Híd utca (Mostová)–Kossuth Lajos (Hviezdoslav) tér–Rózsa utca (Jesenského)–Baross Gábor út (Štúrova)–András király (Šafárik) tér hurkot leírva kanyarodott vissza ismét a hídra. A vonal végig egyvágányos volt, a híd kivételével, ahol biztonsági okokból két vágány használata mellett döntöttek. A város polgárai körében hamar meghonosodott a „bécsi villamos” kifejezés, jóllehet valójában távolsági vonatról volt szó, amely rendszerint két, villamos mozdony vontatta kocsiból állt.

12_a

A villamos mozdonya és a kocsik a vasúti és a városi villamosközlekedés szempontjait figyelembe véve lettek megtervezve. Az eltérő (a magyar, illetve későbbi szlovák oldalon egyenáramú, az osztrák oldalon váltakozó áramú) vontatási rendszerek mindkét irányban mozdonyváltást tettek szükségessé a köpcsényi határállomáson. A pozsonyi oldalon lényegében 1935 első feléig a mozdony mellett két kocsiból álltak a szerelvények. A Monarchia felbomlásakor átmenetileg megszakadt a közlekedés a vonalon, amelyet szlovák oldalon 1919. október 2-án (a szerelvények csak Köpcsényig közlekedtek), Ausztriában 1919. december 18-án újítottak meg részlegesen. Ekkor azonban már csak mindkét oldali vám- és útlevélvizsgálattal, átszállással lehetett közlekedni a két város között. A távolsági közlekedés Bécs és Pozsony között 1920. május 21-én indult meg újra, később az osztrák és a csehszlovák vám- és útlevélvizsgálatot is közvetlenül a vonaton végezték.

01

Bécsből rendszerint négy-öt kocsival indult a szerelvény, ezek közül kettő haladt tovább Pozsonyba. A csehszlovák szakaszon, a határ közelében a ʼ20-as évek elején átalakították a felsővezetékeket. Ettől kezdve meglehetősen érdekes módon zajlott a mozdonyváltás. A Bécsből érkező vonatról Bergben lekapcsolták a mozdonyt, és az a szerelvény végére állva az állomástól mintegy 150 méterre, az államhatárig tolta a Pozsonyig közlekedő kocsikat. Itt várt rájuk az egyenáramú csehszlovák mozdony, amely tovább vontatta őket Pozsony felé. 1935 elején a Pozsonyi Villamos Részvénytársaság (BEÚS, a PVVV jogutódja) átvette a Pozsony–Államhatárszéli Villamos Vasút (BKH, a POHÉV jogutódja) társaság vonalainak kezelését. Az új tulajdonos a határig húzódó teljes szakaszt átépítette 1435 mm-esről 1000 mm-es nyomtávúvá, a pozsonyi villamoshálózatba integrálva azt. 1936. január 5-től erre közlekedett az E jelű városi villamos a pozsonyi Foch (ma Réz) utca és Berg határállomás között. A járatok 20 percenként indultak, és valamennyi Bergbe érkező, illetve onnan Bécsbe induló vonathoz csatlakozást biztosítottak. A vonal üzemeltetése Ligetfalu (Petržalka) Németországhoz csatolása után, 1938. október 9-én végleg leállt. A németek 1941‒1945 között 1435 mm nyomtávra építették át a Berg és Engerau (Ligetfalu) közötti szakaszt. A második világháború befejeztével a személyi közlekedés ezen a szakaszon azonban már nem lett elindítva.

A két város között rendszerint nyolc járatpár közlekedett. Az első szerelvény pozsonyi indulási ideje 4.50, az utolsóé 19.44 volt. Vasár- és ünnepnapokon 21.00-kor is indult egy esti járat. A menetidő mindkét irányban 2 óra 20 perc volt. A pozsony–bécsi helyiérdekű vasútvonal kiinduló- és végállomása a Justi sor és a Koronázási domb tér találkozásánál volt. A járatok a városban megálltak még a Carlton Szállónál a Híd utcában, a Rózsa utcában, valamint a Baross Gábor út végén, nem sokkal a Duna-híd előtt. A ligetfalusi oldalon további nyolc megállója volt a villamosnak.

villamos_1914

12

9_a

9_b

09

07_cmorej

04a

04cmorej

07

06

08

02

05cmorej

03

04

06cmorej

10

11

9_c

pohev%20eg%205%2013

pohev%20eg%206%2027

A „bécsi villamos” ma már csak emlék. Részévé vált azonban a városnak, Pozsony történetének, sajátos színezetének. Kerek évfordulóján könyv formájában is kijár neki a méltó megemlékezés. Örömmel várjuk a Peter Martinko műhelyében készülő kötetet, amelynek társszerzői Szojka László és Milan Král lesznek.

 Július Cmorej

Fordította: Böszörményi Péter

A fényképekért köszönet:  Juraj Horváth, Július Cmorej, Michal Zika, Tomáš Kocman, Peter Martinko és Milan Král magángyűjtőknek.

A Bécsi villamosról készülő kiadványunkba keresünk régi fotókat, dokumentumokat, infókat. Ha a családi fotóalbumaikban megtalálhatóak a témával kapcsolatos felvételek. Kérjük küldjék el a következő címre: pohev@yahoo.fr

A pozsonyi Városi Tömegközlekedés és Regionális Közlekedés Barátainak Klubja 2011 júniusa óta nyilvános gyűjtést tart a P.O.H.É.V. Eg 6 pályaszámú Ganz villamos mozdonyának helyreállítására. Ön is hozzájárulhat a rekonstrukcióhoz.

Szlovákiából:

Bankszámlaszám: 63 55 05 694/0900, egyedi azonosító (variabilný symbol): 1914

Külföldről:

IBAN kód: SK32 0900 0000 0006 3550 5694

SWIFT-kód: GIBASKBX

VARIABILNÝ SYMBOL: 1914

Támogassa a Bécsi villamost adója két százalékával »

Peter Martinko

Támogatóink

Don`t copy text!