A Pozsonyi Kifli digitalizálta a Samarjay család értékes hagyatékát

Hírek
2024 03 7.

Az 1585-ig visszavezethető eredetű Samarjayak a régi pozsonyi családok közé tartoznak. Samarjay Zoltán ennek a régi családnak a hagyatékából értékes dokumentumokat kínált fel digitalizálásra polgári társulásunknak, amely a Kisebbségi Kulturális Alaptól (KULTMINOR) kapott támogatásnak köszönhetően digitalizálhatta őket, hogy megmaradjanak a jövő nemzedékek számára.

Borka László, Samarjay Zoltán és Braňo Bibel.

A Samarjay család eredete 1585-ig vezethető vissza. A családfa első ismert tagja, Samarjay Máté református prédikátor volt a Fejér vármegyei Polgárdon. Unokájának, II. Samarjay Jánosnak I. Lipót király 1672-ben nemesi címet és címert adományozott. A nemesi címet igazoló oklevél másolata megtalálható a családi hagyatékban. Levéltári források igazolják a Samarjay család jelenlétét több nyugat-magyarországi településen, például a Moson vármegyei Halásziban, illetve Komáromban és Keményegerszegen.

 Dr. Samarjay Emil kinevezési okirata a Pálffy uradalmi ügyészévé 

Az első Samarjay, aki Pozsonyba költözött, II. Samarjay Károly volt. 1854-ben vagy 1855-ben telepedett le itt véglegesen. Azóta a család tagjai állandó lakói a városnak, és a mai napig aktívan részt vesznek a pozsonyi polgárság életében.

Samarjay Zoltán a Samarjay, Weinstabl, Schmidt, André és további családok tagjai által összegyűjtött és családi archívumba rendezett dokumentumokat bocsátott a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás rendelkezésére.

  E. Schmidt & Co. reklám címkéi 

Ezek között vannak festmények, okiratok, hivatalos jellegű dokumentumok, de még irodalmi értékkel bíró művek is. Legnagyobb részük a hozzávetőleg a 19. század harmincas évei és a 20. század ötvenes évei közötti időszakból származik.

Polgári társulásunk a Kisebbségi Kulturális Alaptól kapott támogatásnak köszönhetően digitalizálhatta ezeket az értékes dokumentumokat, hogy megőrizze őket a jövő nemzedékek számára.

A digitalizált gyűjteményről Borka László, a kutatási projekt vezetője beszélt magazinunknak:

„A nyilvántartásban szereplő több mint 1100 tétel egy tipikus közép-európai polgári család életének fontos társadalmi, gazdasági és kulturális lenyomata. A családi hagyaték jól tükrözi a változó időket és a világ fejlődését. Pozsony évszázadokon át olvasztótégely volt, ez a város vonzotta azokat, akik jobb jövőre vágytak. Talán az általa kínált lehetőségek vonzották ide a Samarjayakat és azon családok tagjait is, akikkel itt összeolvadtak. Miután letelepedtek a városban, bekapcsolódtak annak formálásába, és a ma már sajnos kiveszőben lévő régi pozsonyi identitás pilléreivé váltak.“

 Borka László

A nyelvek váltakozását is érdekes megfigyelni a dokumentumokban. Mivel régi pozsonyi családról van szó, a 19. század első feléből származó dokumentumokban Magyarország akkori hivatalos nyelve, a latin a leggyakoribb. Az idő előrehaladtával egyre több német és magyar nyelvű irattal találkozunk, 1919-től pedig a cseh és a szlovák nyelvű dokumentumok is megjelennek. Itt-ott még a francia, az angol, illetve az orosz nyelv is felbukkan. A technika fejlődése és a bürokrácia növekedése ugyancsak megmutatkozik. A legrégebbi dokumentumok szinte kizárólag kézírásosak, később azonban egyre növekszik a nyomtatott dokumentumok száma.

Pozsony térképe 1914 körül

A projektnek köszönhetően a Pozsonyi Kifli Pt. archív állománya jelentős digitális gyűjteménnyel bővült, amely segítségére lesz azoknak, akik a városunk történetét kutatják.

„A Samarjayak családi gyűjteményének feldolgozása és digitalizálása“ projektet 2023-ban anyagilag támogatta a Kisebbségi Kulturális Alap

Pozsonyi Kifli

Támogatóink

Don`t copy text!