Dr. Eugen Lesný, a röntgenológia úttörője

GENIUS LOCI
2018 01 9.

Egy évvel ezelőtt került a kezembe a Berka–Bahna szerzőpáros úttörő jelentőségű munkája, a Vily nad hradom (A Vár feletti villák). Az élvezetes olvasmány a történetekben gazdag városrész számos figyelemre méltó lakójának sorsát elevenítette meg előttem. Kevesen tudják, hány és hány történelmi vagy építészeti szempontból jelentős épület bújik meg a város feletti dombokon.

Ilyen például dr. Eugen Lesný 1933-ban épült villája is a Mosóczy utca (Mošovského) 5. szám alatt – annak a Christian Ludwignak az értékes alkotása, aki nem sokkal később az első pozsonyi „felhőkarcoló”, a Manderla-ház egyik tervezőjeként vált ismertté. Arról az emberről azonban már kevesebb szó esik, aki számára Ludwig ezt a funkcionalista házat tervezte.

Eugen Lesný. (Pavol Lesný archívuma.)

Sokat foglalkoztat a kérdés, miért van az, hogy míg a maguk idejében jelentős személyiségek egy része fokozatosan feledésbe merül, mások neve a köztudatban marad. Vajon a véletlen műve, vagy valamilyen rejtélyes törvényszerűség áll a háttérben? Akárhogy is, a villát a ma már csaknem elfeledett dr. Eugen Lesný, a pozsonyi és szlovákiai röntgenológia úttörője és egyik atyja építtette. Olyan neves szakemberekkel együtt rakta le az országban e bonyolult és nem veszélytelen szakterület alapjait, mint Ľudovít Valach, Hugo Vernár és Žigmund Križan. Eredményeinek értékét tovább növeli, hogy szegény családból származott, és tudását, szakértelmét lelkiismeretes, állhatatos munkával szerezte meg. 1899. szeptember 30-án, munkás családba született a Széplak utcában (Obchodná). Az elemit és a gimnáziumot Pozsonyban végezte. 1917-től Budapesten, majd Pozsonyban és Prágában orvosi tanulmányokat folytatott. Miután szülővárosában 1923. február 3-án átvette diplomáját, gyakornok lett a Védcölöp utcai (Palisády) evangélikus kórház sebészeti osztályán.

13

A Széplak utca 1905 körül.

1929 végére eldöntötte, hogy az orvostudomány melyik területének kívánja szentelni életét: a még viszonylag kiforratlan, ám bonyolultsága és egyre bővülő diagnosztikai és terápiás lehetőségei miatt vonzó röntgenológiát választotta. Ezután két évet olyan szaktekintélyeknél tanult, mint a bécsi Guido Holzknecht, a berlini Ferdinand Sauerbruch és a frankfurti Hans Holfelder. A Pozsonyba 1931-ben visszatérő Lesný azonnal lehetőséget kapott a szakmai fejlődésre: az alig két hónapja működő Šulek utcai (az egykori Jeszenák János út) zsidó kórház vezető röntgenológusa lett.

10

A zsidó kórház épülete a Šulek utcában. Forrás: pammap.sk

Magánélete is szerencsésen alakult. Feleségül vette Viola Rosenbergerová radiológus laboránst, egy előkelő városrészben felépíttette a szóban forgó villát, és 1934-ben megszületett fia, Peter. A radiológia területén is sikereket ért el, kutatási eredményeit a korabeli szaklapokban publikálta. Különösen a bőrrák sugárkezelése terén elért eredményei bizonyultak maradandónak. Városát – városunkat – nagyon szerette: szabadidejében a Lidóra járt fürödni, sétált a Duna-parton és a Városi Díszligetben, olykor a Vaskútra kirándult, és csónakázott az ottani halastavakban. Az orvosi szakirodalom mellett Pozsony történelméről is sokat olvasott. Gyakran eljárt a sebész Szamák Gusztávhoz, akinek valamivel lejjebb, a Partizán (az egykori Vutkovich Sándor) utcában állt a villája (nála dolgozott tanulmányai befejezése után). A szlovák állam megalakulása és a világháború kitörése azonban véget vetett az idillnek. A diszkriminációs törvények miatt 1942-ben elveszítette munkahelyét, és bár ekkor még sikerült elhelyezkednie a Szent Erzsébet Kórház Onkológiai Osztályán, 1944 szeptemberétől már bujkálni kényszerült.

08

 Eugen. Lesný cikke egy radiológiai szakfolyóiratban.

A háború befejeződésével új szakasz kezdődött életében. Visszaszerezte villáját, és 1946-ban megszületett második fia, Pavol. Lesný a Mély úti (Hlboká) Egyetemi Ortopédiai Klinika Röntgenosztályának vezetője lett, ahol munkatársai komoly elismerését vívta ki aktív kutatómunkájával és azzal, hogy a velük egy épületben működő II. sz. Belgyógyászati Klinika és Urológiai Klinika betegei számára is biztosította a röntgenezés lehetőségét. 1955-től 18 éven át vezette a Bezruč (az egykori Raneyss István) utca 5. sz. alatti kórház és rendelőintézet Központi Röntgenosztályát. A könyörtelen sors azonban ekkor is beleszólt életébe. Elsőszülött fiánál súlyos szívbetegséget állapítottak meg. Hosszú éveken át ápolta, ám nem segített sem a szliácsi gyógyfürdő, sem a különleges szívgyógyászati kezelés. Petert 1960-ban örök nyugalomra helyezték a Csalogányvölgyi temetőben. Lesný a megpróbáltatások ellenére is megőrizte szívélyes habitusát. Egykori kollégája, dr. Vladimír Makovický így emlékszik vissza rá: „Csodáltuk fáradhatatlanságát, szerénységét, optimizmusát, lelkiismeretességét, odafigyelését a környezetére, legfőképpen pedig azt, hogy milyen bensőséges melegséggel fordult családja, betegei és kollégái felé, amivel egyszer s mindenkorra elnyerte szeretetüket.”

05004

Eugen Lesný és felesége, Viola a pozsonyi Sétatér egyik teraszán. (Pavol Lesný archívuma.)

Eugen Lesný 1973. október 13-án hunyt el daganatos betegségben. Végső nyughelye a Csalogányvölgyi temető 7. szektorában található, fia és felesége mellett. Második fia, Pavol, aki szakmai és emberi szempontból egyaránt édesapja nyomdokait követi, ma is a Mosóczy utcai villában lakik.

Ján Vyhnánek

Fordította: Böszörményi Péter

Támogatóink

Don`t copy text!