Egy „fehér galamb” a vásárcsarnokban

GENIUS LOCI
2013 03 12.

A vásárcsarnokról készült régi, 1918 előtti képeken, képeslapokon feltűnik, hogy az épület Kalapos utca felőli oldalán egy fűszerkereskedés működött. A Fehér Galambhoz címzett bolt tulajdonosa és üzemeltetője a felirat szerint Dworák Ernő volt – neve jól kivehető a képeslapokon.

Dworák boltját már a vásárcsarnok felépítése előtti években is megtaláljuk a Kenyérpiacon.

A Nyugatmagyarországi Hiradó 1910. március 6-kai számából kiderül, hogyan jutott Dworák üzlethelyiséghez az új Városi Vásárcsarnokban.

„A vásárcsarnokban levő üzlethelyiségek egyikét Dworák Ernő vette bérbe 6 esztendőre. Minthogy Dworák Ernő a kenyérpiac szabályozása következtében házát kénytelen lebontani, a tanács méltányosnak tartja azt a keresetét, hogy a bérelt bolthelyiség 12 évre adassék neki bérbe.”

Akkoriban a fűszeres afféle „mindenes” volt. A helyi lapokban több hirdetést is találunk, amelyek arról tanúskodnak, hogy a Fehér Galamb kínálata széles: hazai és külföldi portékákat egyaránt megtaláltak benne az érdeklődők. Ilyenek voltak az Andel-féle rovarpor vagy a Christoph-Lak:

„Az alkalmatlan rovarok teljes és biztos kiirtására legalkalmasabb és legjobb valamennyi szer között az ujonnan feltalált tengerentúli Andel J.- féle rovarpor svábok, poloskák, oroszok, bolhák, madártetvek és legyek ellen.

Egyedüli elárusító Pozsonyban Dworák Ernő, fűszerkereskedése a „Fehér galamb” – hoz

Vásártér 34. szám és Kenyérpiac 4. szám

Ez az ujonnan feltalált Andel J.-féle tengerentúli por abban különbözik a többi, forgalomban levő kevesebb értékkel bíró készítménytől, hogy nemcsak elbódító, de egyúttal ölő hatással nézve s azokat alaposan ki is pusztítja. Viszontelárusítók és intézetek megfelelő engedményt kapnak Dworák Ernő főraktárában.”

Nyugatmagyarországi Hiradó, 1908. július 5.

 

„Tartós, szagtalan, azonnal szárad a valódi Christoph – Lak a legjobb mázoló anyag a padlóra

Kapható Pozsonyban csak Dworák Ernő fűszerkereskedésében, a „Fehér galambhoz”

Vásártér 34, Kenyérpiac 4. sz.

Bazinban: Kautny Imre, Galántán: Szalvendy D., Nagyszombatban: Bruckmeyer Géza úrnál.”

Nyugatmagyarországi Hiradó 1908. augusztus 2.

P.K.

Támogatóink

Don`t copy text!