„Népeimhez!” Első világháborús családi történetek

Kultúra
2014 09 10.

Idén az egész világ az első világháború kitörésének századik évfordulójára emlékezik, számos rendezvényt szentelve a „nagy háború” témájának. Ebbe a sorba illeszkedik a Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma Nagy galériájában, a Žižka utca (az egykori Mária Terézia út) 18. szám alatt található Brämer-kúriában augusztus 12-én megnyitott „»Népeimhez« – Történetek a nagy háborúról” elnevezésű vándorkiállítás, melynek a múzeum az egyik szervezője.

p9020734

Ez a kiállítás azonban több szempontból is különbözik a hasonló tárlatoktól. Először is, egy számos partnerintézmény részvételével zajló, átfogó projekt részét képezi, melynek célja a kor dokumentálása. A projekt keretén belül a vándorkiállítás megvalósítása mellett az első világháborús emlékek folyamatosan bővülő digitális adatbázisát (www.1914.sk) is létrehozták. Az ehhez folytatott anyaggyűjtés a kiállításra is hatással volt.

img_0014%20-%20k%C3%B3pia

Ezzel el is jutottunk a kiállítás rendhagyó jellegének másik fontos tényezőjéhez, amelyre az alcím is utal. Az anyag összeállítói ugyanis a személyes történetekre koncentráltak. Nyolc ember sorsát mutatják be, akik közül hárman kötődnek Pozsonyhoz. Nyilván nem véletlen, hogy az egykor a kiállítás jelenlegi otthonául szolgáló épületben lakó Matzon Ernő is köztük van. Egy másik pozsonyi polgár ismerős lehet a város gyakori látogatóinak: August Schweighofferről van szó, akinek színezett arcmásával hirdették a plakátok a Pozsonyi Városi Múzeum „A háború másik oldala” című kiállítását. Szinte mindegyik történetet személyes tárgyak színesítenek, ezeket azonban nem minden esetben sikerült az adott személyt bemutató panel közelében elhelyezni, Csillaghy István hagyatéka például egy másik terembe került.

 img_0003

A három teremben berendezett kiállítás tartalmilag két részre oszlik. Az egyiket a számos tárgyi emlékkel bemutatott személyes történetek alkotják az első kiállítóteremben, valamelyest a másodikba is átnyúlva. A szöveges táblák és vitrinek hagyományos módon a fal mentén sorakoznak, középen pedig egy asztal áll a Monarchia térképével, amelyen ki van jelölve a honvéd parancsnokságok helye. A nyolc személy kisméretű arcképe is megtalálható a térképen, de a származásuk helyének jelzésén kívül nem világos, miért választották ezt a megoldást a készítők.

p9020670

A második terem általános információkkal szolgál az első világháborúról, az egyes szöveges táblák témájához kapcsolódó tárgyakat is bemutatva. Elsősorban az osztrák¬–magyar hadsereggel és a csatái színhelyeivel kapcsolatos alapvető adatokról van szó. Külön foglalkoznak az orosz hadsereg betörésével a mai Szlovákia területére és a Kárpátokban folyó harcokkal. Ezeket a témákat gazdag fényképanyag, valamint a szembenálló hadseregek katonái által használt felszerelés, de főleg fegyverzet darabjai illusztrálják. A kiállított fegyverek közül talán az orosz hadsereg Winchester M1895 típusú ismétlőpuskája a legérdekesebb, és a terepi körülmények közötti lőszerkészítésre szolgáló felszerelés is különleges látnivaló.

img_0041

Ezt a Somorján, Dunaszerdahelyen és Nagymegyeren létrehozott fogolytáborok témakörének feldolgozása követi. A fényképek mellett számos olyan tárgyat is láthatunk, amelyeket a hadifoglyok állítottak elő ezekben a táborokban, és az ott használt fizetőeszközöket is megtekinthetjük.

A második tematikus egység utolsó szakasza a hátországgal, a propagandával és a hadirokkantak segítésének problémakörével foglalkozik. A vitrinekben a témához kapcsolódó tárgyak láthatók.

szenc0001

A kiállítás készítői ebben a teremben a speciális múzeumi vitrinek hiányának áthidalására merész tértagolást alkalmaztak szögesdrótból készült drótakadályok, megtöltött zsákok és korabeli lövészárkokat idéző vesszőfonatos falak felhasználásával. Ez az igen látványos megoldás helyenként sajnos megnehezíti a falakra függesztett szöveges táblák megközelítését, ez azonban a nagy betűméretnek köszönhetően a látogatók többségének nem okoz gondot.

p9020729

A kiállítás ügyesen nyúl az audiovizuális eszközökhöz. A termekben négy képernyőn rövidebb korabeli felvételek láthatók, a folyosón pedig (ahol le is lehet ülni) egy hosszabb film tekinthető meg.

A kiállítás utolsó szakasza az Érdekes újság című hetilapban megjelent fényképeket mutat be. Ezek érdekessége, hogy katonák készítették és küldték be őket a lap fotópályázatára, melyet a fronton készült érdekes fotográfiák beküldésére hirdettek meg. A legjobb képek külön albumokban is megjelentek. Ez a fotókiállítás nincs összekapcsolva a tárlat többi részével, a látogató csak a földszinti állandó kiállítás termein keresztül juthat el hozzá, a Kis galériába.

12_ulanus_katonak_ereszkednek_le_a_volgybe

Összességében elmondható, hogy a kiállítás készítői jelentős részben kihasználták a rendelkezésükre álló lehetőségeket. A családi történetek bemutatásával kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy nem lett volna-e mód a fronton szolgáló katonák mellett másokról is anyagot gyűjteni, például jótékonysági kezdeményezésekben részt vevő nőkről, ápolónőkről vagy akár a hátországban a háború borzalmait átélő gyerekekről. A kiállítás kétnyelvű, a szövegei szlovák és magyar nyelven is olvashatók, vagyis a készítők figyelembe vették A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma közönségének összetételét és azt, hogy a kiállítást a következő négy év során bemutató további intézmények jó része az ország nemzetiségileg vegyes területein található. A kiállításhoz leporelló formátumú kísérőkiadvány jelent meg a nyolc személy életútját bemutató panelok azonos tartalommal.

Pavol Rusnák

Fordította: Böszörményi Péter

Fotó: P.S., www.1914.sk

Támogatóink

Don`t copy text!