3 időszaki kiállítás Pozsony Óvárosában

Kultúra
2017 07 11.

A nyári hónapokban több új időszaki kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők Pozsony Óvárosában. Az általunk itt taglalt, három érdekes tárgykört felölelő tárlatok kitűnő lehetőséget kínálnak az érdeklődőknek a város történelmének részletesebb megismeréséhez, azonban a témákat feldolgozó és bemutató megoldások, ha nem is egyforma mértékben, de meglehetősen korszerűtlenek.

56

Ma már hihetetlenül izgalmas kiállítás-technikai módszerek, kiállítás-rendezői koncepciók képviselik azt az irányzatot, ami a mindennapjainkból a múzeumokba is elért (vizuális, technikai, tartalomátadási) változások természetes hozománya. A turisták, de helyi lakosok kötelező múzeum- vagy tárlatlátogatása is lehetne végre sokféleképpen is élményszerű.

 

Feiglerek – könyvből kiállítás

Pozsony híres építészdinasztiájáról, a Feiglerekről tavaly hiánypótló monográfia jelent meg a szlovák könyvpiacon. A Feiglerek olyan jelentős pozsonyi építmények tervezői, mint a lebontott ortodox zsinagóga, a Főállomás történelmi épülete, az Állami kórház épülete vagy az oroszvári kastély.

01

Valószínű, hogy a kötet szerzői – Jana Pohaničová és Buday Péter építészettörténészek – az említett könyvben is megjelent kutatásaikra alapozva dolgozták ki annak a kiállításnak a koncepcióját, amely augusztus 20-ig látogatható az Óvárosháza földszinti tereiben. A külföldön már szerepeltetett, bannerekre kidolgozott terjedelmes törzsanyagot a városi gyűjteményekből származó fényképekkel, festményekkel, dokumentumokkal és műtárgyakkal kibővítve mutatják be ezen kiállításon.

03

Szakmailag igényesen kidolgozott témakörökről van szó, ahol e munka minőségét a korrekt grafikai megjelenítés és térbeli elrendezés ugyan természetesen nem rontja, mégis kár, hogy ez a komplex anyag nem teljesedhetett ki jobban, és pont egy építészeti kiállítás kapcsán nem sikerült kihasználni az épület adta lehetőségeket sem.

02

Nagy mennyiségű szöveges felületek mellett, magyarázat nélküli fényképek között kóvályoghatunk. Az autentikus anyagokat bemutató vitrinekhez már találunk magyarázatot, és például az egy adott oldalnál felnyitott jegyzetfüzetekhez néha képernyő is tartozik, amin végignézhető a teljes tartalom.

Egyazon térben jelennek hát meg szövegek/történetek, fényképek, tárgyak és makettek, azaz minden adott lenne egy olyan kontextus kialakításához, ami egyébként nem adja magát automatikusan. Így azonban felvetődik bennünk a kérdés, nem jobb-e az otthonunk nyugalmában fellapozni Jana Pohaničová és Buday Péter A Feiglerek évszázadai című kitűnő könyvét.

 

Batka és a Hummel Music Shop

Idén emlékezünk meg Batka János (1845–1917) városi levéltáros halálának századik évfordulójáról. Batka a századforduló korabeli Pozsony társadalmi és kulturális életének meghatározó egyénisége volt, aki személyes kapcsolatot tartott fenn a kor több jeles képviselőjével, például Liszt Ferenccel, Fadrusz Jánossal és Bartók Bélával. Az évforduló kapcsán a Pozsonyi Városi Múzeum több eseményt is szervez a városban.

06

Batka János életpályájával foglalkozik az a kamarajellegű tablókiállítás, amely a Kalapos utca zeneboltjának (Hummel Music Shop) falain lelte meg kicsiny otthonát. Batkának csak a Pozsonyi Városi Levéltárban közel 20 ezer oldalnyi személyes iratanyaga található, de további dokumentumokat, műtárgyakat és képzőművészeti alkotásokat, értékes hagyatékot őriznek a pozsonyi múzeumok és galériák gyűjteményeiben is.

05

A kurátorok a rendelkezésükre álló kevés kiállítási felületből adódóan biztosan nem lehettek könnyű helyzetben a tematikus egységek kidolgozásánál. Ebből adódóan sűrű szövegekkel tűzdelt, tartalmas, de zsúfolt paneleket, valamint különböző, üveg alatti tárgyakat és emlékeket is láthatunk. Sajnos, a helyszín miatt mindez az egyébként jó és tartalmas anyag egyszerre kerül a szemünk elé a bolt kínálatával, ami zavaró.

04

Ilyen esetben eleve úgy lehetne kialakítani a kiállítás koncepcióját, hogy ez tartalmi, kontextusbeli többletet produkáljon, de akár humoros, kontrasztos megjelenést is, direkt egymás mellé rendezve megvásárolható terméket és a kiállítási tárgyat. Hummel és Batka kapcsolata ráadásul amúgy is témája a kiállításnak, a magas labdát mégsem ütötte le senki.

Ha pedig a kiállítás rendezői csak elkülönítve tartják elfogadhatónak bemutatni az adott információkat, akkor talán hasznosabb egy virtuális eszköz vagy egy erőteljesebb vizuális jelrendszer, hogy a kétféle tárgy- és információhalmaz valóban elkülönülhessen.

 

Mária Terézia – forma a tartalom ellen

Fadrusz János alkotását (1897), „a pozsonyi Duna-part ékkövének” számító szoborcsoportot a cseh legionáriusok rombolták le 1921-ben. Mária Terézia emlékszobrának története jellegzetesen az a népszerű téma ma Pozsonyban, ami idegenforgalmi látványosságként is működhetne. Sokat vártunk a Pozsonyi Városszépítő Egylet kiállításától.

15

A Prímási palota földszintjén található Archa Galéria tereiben fellelhető tablók szövegét és képanyagát az ismert helytörténész és magángyűjtő, Július Cmorej gondos szakértelemmel állította össze. Eddig nem publikált különleges ábrázolások, dokumentumok láthatók a kiállításon. Az ismeretanyag ilyen részletes nyilvános bemutatására ráadásul most kerül sor először. Jó hír továbbá, hogy a kiállítás anyagából kiadvány készül.

11

A kiállítási panelek meglehetősen túlzsúfoltak, a rajtuk megjelenő digitalizált történelmi képábrázolások minősége és mérete ugyan megfelelő, de az elrendezés tragikus. A kiállítás tervezői egyáltalán nem számoltak a tér adta lehetőségekkel. Az álló formátumú tablók egy része alacsonyan, a látóhatár alatt jelenik meg, vagy egyszerűen a földön támaszkodik, mivel nem fértek be a terem boltívei alá. Olyan benyomásunk támad, mintha egy félig befejezett installálási munkálatra nyitottuk volna az ajtót, vagy mintha egy szabadtéri kiállítás anyagát találtuk volna gyorsan tető alá hajítva egy hirtelen jött vihar miatt.

13

12

Egy ilyen volumenű kiállítási projektből sokkal többet is ki lehetett volna hozni. Különösen akkor, ha mindezt az Óváros kellős közepén van lehetőség bemutatni. Az amúgy sötét, zegzugos helyszín egyértelműen az adott térre szabott látványtervért kiált.

Egy modern, élményszerűen interaktív, akár multimediális kiállítás nyilván könnyebben megérinti az átlagos látogatót, de nagyobb sikert arathatna akár egy, ugyan korszerűtlen, de legalább hibátlan tablókiállítás is a Pozsonyt választó turisták körében.

Szabó Réka, Ifj. Papp Sándor

Fotó: Braňo Bibel

Támogatóink

Don`t copy text!