Korpás Árpád: „A Pozsonyi Kiflivel egy toleráns városért.”

Hírek
2020 12 13.

Az egy évtizede működő Pozsonyi Kifli Polgári Társulás egyik alelnöke, rendszeresen tart tematikus városnéző sétákat. Korpás Árpád idegenvezetővel beszélgettünk.

Korpás Árpád

Nem tartozol a Pozsonyi Kifli alapítói közé, de már hét éve tagja és egyben egyik alelnöke vagy a szervezetnek. Hogyan csatlakoztál a csapathoz?

A pozsonyi Komenský (Comenius) Egyetemen végeztem magyar–történelem szakon. Az irodalom, a történelem és a honismeret már szülővárosomban, Ipolyságon is életem része volt remek tanáraimnak, a magyar–szlovák szakos édesapámnak, Korpás Pálnak és a honti hagyományoknak köszönhetően. Az egyetemen gyorsan „Pozsonyra eszméltem”, főként Hushegyi Gábor művészettörténeti előadásai és sétái keltették fel a város iránti érdeklődésemet. És nemcsak az enyémet, hanem például évfolyamtársnőm, Benyovszky Mánya Ágnes tanárét és helytörténészét is, aki később könyveket írt Pozsony építészetéről, a Pozsonyi Kifli megbízásából pedig mesekönyvet Lechner Ödönről és az általa tervezett helyi szecessziós épületekről. Ági rendszeresen tart sétákat a Kifli szervezésében.

A Verses Pozsony című városnéző sétán

Korábban aktív újságíró voltál.

Az egyetem után jött bő másfél évtized a szlovákiai magyar sajtóban, főként a mai Pátria Rádióban és az Új Szóban. Újságíróként sokat kutyagoltam a városban, és olyan épületekbe (például a kormányhivatalnak helyet adó egykori érseki palotába vagy az államfői hivatalként funkcionáló Grassalkovich-palotába) is beléphettem, ahová a polgár általában nem vagy csak ritkán jut be. Beszippantott a város, pláne azután, hogy egyre több történelmi, művészet- vagy művelődéstörténeti mozzanatot tudtam rendelni egy-egy épülethez vagy közterülethez. Amikor 2013-ban megszereztem a második idegenvezetői engedélyemet (az első tanfolyamot még egyetemistaként végeztem), és csoportokat kezdtem vezetni, megszólított Bolemant Éva, hogy tartsak magyar nyelvű tematikus sétát a Pozsonyi Kifli szervezésében. Pozsony magyar irodalmi hagyományairól szólt. Bővült az együttműködés, és felajánlották, hogy legyek a társulás egyik alelnöke. Örülök, hogy egy akcióképes, koncepciózus és baráti társaságba kerültem.

Egy presszót, legyen szíves! című városnéző sétán

Miért tartod fontosnak az egyesület működését?

Egyrészt azért tartom fontosnak a Pozsonyi Kiflit, mert vannak eredményei: az egyik legismertebb és leglátogatottabb szlovákiai várostörténeti portált működteti, könyveket, falinaptárt ad ki, várostörténeti előadásokat és sétákat szervez, több projekt részese. Másfelől azért fontos, mert következetes elvi alapállása a tolerancia – a különféle pozsonyi nemzetiségek és közösségek értékeinek elfogulatlan, többnyelvű felmutatása. Magyar értelmiségiek által létrehozott, részben magyar vezetők és tagság által működtetett szervezetként közkedvelt nemcsak a magyar, hanem a szlovák lokálpatrióták körében is. Munkáját több városi díjjal ismerték el. Pozsonyban mindig nagy volt a társadalmi mobilitás, továbbá hatalmi beavatkozások is módosították a lakosság összetételét, de a városnak a 21. század elején sem lehet teljes és hiteles az identitása, ha abból kirekesztik a multietnikus hagyományokat és jelent. És még valami, amiért ugyancsak fontos nekünk a Pozsonyi Kifli. Azt tapasztaljuk, hogy egyre több nem pozsonyi vagy nem Pozsony környéki szlovákiai magyar érdeklődik a tevékenységünk iránt. Ugyanez mondható el Magyarország és más Kárpát-medencei magyar közösségek vonatkozásában. Látni ezt a sétákon, amelyekre messzebbről is jönnek, most pedig például abból szűrhető le a rokonszenv és a bizalom, hogy a világ számos pontjáról rendelik meg kiadványainkat a nemrégiben indított e-shopunkon keresztül. Mindennek nagyon örülünk, és annak is, hogy 2018-ban megkaptuk a szlovákiai magyar helytörténészeket tömörítő Pro Patria Honismereti Szövetség Pro Patria díját.

A Pozsonyi Áfonya díjkiosztó gálán 

Milyen munkamegosztás alakult ki köztetek?

Elnökünk, Bolemant Éva hivatalos és adminisztratív vonalon képviseli a szervezetet, de például a már több mint tízkötetes Pozsonyi mesék sorozat szerkesztője is. Ifj. Papp Sándor – aki Évával együtt alapítónak számít – a Pozsonyikifli.sk főszerkesztője, a digitalizációs és kiállítási projektekért felel, a Pozsonyi Naptár szerkesztője a szintén a kezdetektől tag Szabó Rékával együtt, aki a kiflis kiadványok és kiállítások grafikusa, utóbbiaknak esetenként kurátora is. Ján Vyhnánek várostörténész és idegenvezető, aki a Pozsonyi Kulturális és Információs Központ (BKIS) akkreditált idegenvezetői tanfolyamát irányítja, a Pozsonyi Kifliben alelnöktársam. Rendezvényeink moderátora és közkedvelt előadója. Mivel sokat lehet tőle és tanártársaitól tanulni, idén elvégeztem a BKIS Pozsonyra fókuszáló akkreditált idegenvezetői tanfolyamát is. S hogy visszatérjek a munkamegosztáshoz: tán szerkesztői-műsorvezetői „előéletemből” fakadóan kiadványaink egy részénél szöveggondozással, rendezvényeink moderálásával és sajtókapcsolatokkal foglalkozom.

Az 1989-es bársonyos forradalomról szóló városnéző sétán 

Sétákat is tartasz.

Igen. Idegenvezetőként a koronavírus-járvány kezdetéig nagyon sok csoportom volt. A Kifli szervezésében pedig zömmel magyar, részben pedig szlovák nyelvű tematikus városnéző sétáim vannak. Nagyon örülök, hogy remek csapat formálódott a Kifli körül városi történetmesélőkből (urban storytellerekből). Várostörténészek, idegenvezetők tartanak szervezésünkben szlovák sétákat, és évente hét-nyolc magyar városnézést is. Magyarul eddig Benyovszky Mánya Ágnes, Borka László, Brogyányi Mihály, Gaál Julianna, Hornyák István és Ordódy Beatrix kalauzolta az érdeklődőket, Samarjay Zoltán nyugalmazott mérnök pedig a pozsonyi evangélikusság történetéről adott elő. Sajnos, a 2020-as akciók nagy részét a pandémia miatt törölnünk kellett, és egyelőre 2021-re sem ütemeztünk be ilyen rendezvényeket.

Ifj. Papp Sándorral az egyik városnéző sétánkon

Akkor merre tovább?

Ifj. Papp Sándorral Kumlik Emil néhai várostörténész 1907-ben megjelent Adalékok a pozsonyi országgyűlések történetéhez című könyvének újrakiadásán dolgozunk. Van egy közös pozsonyi magyar sajtóbibliográfiai projektünk is, és sorolhatnám tovább.😊

Pozsonyi Kifli

Fotó: Braňo Bibel

Támogatóink

Don`t copy text!