Az első pozsonyi vásárcsarnok születése

Régi pozsonyi történetek
2017 05 21.

A városokban hajdanán a piac jelentette a kereskedés legelterjedtebb formáját, és ezalól Pozsony sem volt kivétel. A lakosokat élelmiszerrel ellátó szabadtéri piacok a mozgalmas városi élet elválaszthatatlan részét képezték.

A középkor óta számos írásos feljegyzés áll rendelkezésünkre arról, hogy hol működtek Pozsonyban piacok. Fontos piactérnek számított a Hal tér (Rybné námestie, Fischplatz), a Marhavásár tér (Trnavské mýto, Viehmarkt), a Mészpiac (Suché mýto), valamint a szénapiacnak otthont adó Széna tér (Senné námestie, Heumarkt, ma:Hodža tér ). A legfontosabb piacok a mai Szlovák nemzeti felkelés terén működtek, amely akkor még nem alkotott egy egységet. Felső részének Gabonapiac, az alsónak Kenyérpiac (Chlebný trh, Brodplatz) volt a neve. 1879-ben a tér Vásártér (Tržné námestie, Marktplatz) néven „egyesült”.

777a

A Vásártér azonban nem volt éppen a város büszkesége. A piacnapok után áruk maradéka és szemét borította a földet. Ráadásul a tér mérete is problémát jelentett. Bár a duzzadó város egyre növekvő igényeit a termesztők is érezték, a piacot nem volt merre bővíteni. A városvezetés megpróbálta „hozzácsatolni” a környező utcákat.

888

A szabadtéri piacok harmadik, egyben legkomolyabb problémáját az előre nem látható körülmények – köztük az időjárás – jelentették, amelyek miatt ingadozott a lakosok ellátása friss áruval. A termesztők és az áruk jelenléte a piacon nélkülözte a rendszerességet. Kedvezőtlen időjárási vagy útviszonyok esetén kevesebb árus érkezett, és megugrottak az árak. A vásárlók abban sem lehettek biztosak, hogy kapnak-e a piacon alapvető termékeket, például hagymát.

115

A városvezetés az élelmiszerválság megoldása érdekében 1903-ban határozatot hozott az első nyilvános fedett árucsarnok – a mai Régi Vásárcsarnok – felépítéséről. Helyszínként a Kenyérpiacot (a mai Szlovák nemzeti felkelés tere alsó részét) jelölték ki. Az árusítás addig viszonylag rendezetlenül folyt a téren sorakozó ilyen-olyan bódékból, sátrakból.

horvath%201895

1903-ban a város titkos, anonim pályázatot hirdetett a fedett árucsarnok és a kapcsolódó bérházak terveinek elkészítésére. A pályázatot a budapesti Makay Endre (1847–1905) „Veritas” nevű terve nyerte, a második díjat az ugyancsak budapesti Láng Adolf kapta. A város Komor Marcell és Jakab Dezső budapesti építészpáros „Szeptember” elnevezésű pályatervét is megvásárolta.

999

A díjazott és a megvásárolt pályaművek átszálltak a város tulajdonába, az saját belátása szerint, szabadon rendelkezhetett velük a projekt megvalósítása során. Ezzel a lehetőséggel feltehetőleg éltek is a vásárcsarnok tervezésekor.

567

A kivitelezési tervek töredékein a leggyakrabban három városi mérnök, Laubner Gyula (aki az 1903-as pályázat bírálóbizottságának is tagja volt), Dobisz Jenő és Nehiba Ferenc aláírása látható, akik állítólag átdolgozták az időközben elhunyt Makay Endre terveit. A csarnok építésekor az Eiffel-féle műhely progresszív szerkezetei által inspirált acélszerkezetet használtak, amely merész újdonságnak számított a városban.

00

Az építkezés 1908-ban kezdődött, a vásárcsarnokot 1910. október 31-én adták át ünnepélyesen. Az igazgatója Dworak Károly élelmiszer-vállalkozó, városi önkormányzati tag lett, aki a korabeli lapokba írt cikkeiben rendszeresen rámutatott Pozsony élelmiszer-gazdasági problémáira.

111

A város a lakosság megfelelő élelmiszer-ellátásának biztosítékát látta a vásárcsarnokban. A fedett árucsarnok időjárástól függetlenül 1000 m2 területet biztosított az árusok számára, akik elkülönített árusítóhelyeket bérelhettek benne, de az épület előtti téren is folytatódott az árusítás.

222

A csarnokban állandó boltok is működtek. A legismertebbeket megörökítették a korabeli anzikszok, amelyeken Dworak Ernő népszerű vegyesboltjának felirata is jól kivehető: „Dworak Ernő a Fehér galambhoz”.

08

A csarnok árusai 50 éven át várták a vásárlókat. 1960-ban megváltozott az épület funkciója: az állami televízió kapta meg, és stúdiókat, valamint raktárt rendezett be a helyiségeiben. Ezzel új időszámítás kezdődött a Régi Vásárcsarnok történetében. Az épület sorsa bizonytalanná vált.

23

Még egyszer ennyi ideig kellett várni, hogy a vásárcsarnok visszanyerje eredeti rendeltetését. A Régi Vásárcsarnok Szövetség Polgári Társulásnak köszönhetően 2013-tól ismét rendszeresek az élelmiszerpiacok a csarnokban, háromnyelvű TRH-PIAC-MARKT elnevezéssel.

Pozsonyi KIfli PT.

Támogatóink

Don`t copy text!