Az YMCA: egy egyedülálló százéves épület Pozsonyban – emlékek és tervek

Város
2021 10 4.

Az YMCA szervezet tagjai 1921-ben Pozsonyban helyezték el az első európai épületük alapkövét. Az ezt megelőző eseményekről, és az épület százéves történetéről azon a rendhagyó eseményen tudhattunk meg többet, melyre 2021. szeptember 21-én került sor, s amelynek szervezésébe a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás is bekapcsolódott.

A szervező, az A4 – Kortárs Kulturális Társulások Asszociációja Polgári Társulás, mely az YMCA épület egykori, később színházi célokra átalakított, tornatermét használja székhelyül, e napon két panelbeszélgetést is szervezett.

Az elsőben a beszélgetőpartnerek az épület történetével foglalkoztak. A második beszélgetés folyamán a jelenlévők megismerkedhettek az YMCA jelenlegi állapotával és a jövőbeni tervekkel. Mindeközben sor került az YMCA épületének vezetéssel egybekötött megtekintésére.

Az első részt vezető Lukáš Krajčír a beszélgetés elején felelevenítette az YMCA történetét Pozsonyban. Az YMCA-t (Young Men’s Christian Association), mint a fiatal keresztény férfiak egyesületét, 1844-ben Londonban alapította a huszonhárom éves George Williams a barátaival, azzal a céllal, hogy biztosítsa a családjuktól távol, gyárakban dolgozó fiatalok számára a biztonságos és inspiráló közeget. Ötven év elteltével az YMCA-nak már a világ mintegy harminc országában volt szervezete. Szlovákia területén az első szervezetük 1921-ban alakult Pozsonyi Vasutas és Postás YMCA megnevezés alatt. Nem véletlen tehát, hogy az YMCA-tagok Pozsonyban első épületüket a vasutasok kolóniáján építették fel. A munkástelepet 1894-ben Schulpe György hozta létre a várostól megvásárolt telkeken. “Eredetileg a várost kürölvevő sánc mögötti szőlőkertekbe vezetett itt az út, ezért is hívják ma ezt az utat Sánc útnak” – magyarázta Magdaléna Kvasnicová, a Szlovák Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kara Építőművészeti Tanszékének munkatársa.

 

Schulpe munkástelepe

Schulpe György (1867 – 1936) a megvásárolt telkeken saját pénzén három lakóházat építtetett, melyekben egyenként huszonnégy, a kor színvonalához képest modern lakást alakítottak ki. A házak mellett zöldséges kertek és gyümölcsösök is voltak. A telepen óvodát/iskolát/ is létesítettek, egy épületben pedig kórház, könyvtár és kaszinó is működött – amint azt Kvasnicová asszony mosolyogva megjegyezte.

Schulpe György báró nagy filantróp volt – tette hozzá Alexandra Letková, a Bél Mátyás Egyetem Jogi Karának oktatója – Amikor őt 1920-ban felkeresték az YMCA amerikai szervezetének képviselői, gondolkodás nélkül baráti áron eladta nekik az általuk igényelt telkeket. Erről a nagylelkűségéről a korabeli újságok is beszámoltak.

 

A prezentációhoz a Pozsonyi Kifli Polgári Tárulás fotókkal járult hozzá

Ezt követően Soňa Ščepánová, a Szlovák Köztársaság Műemlékvédelmi Hivatala munkatársa vette át a szót, aki a pozsonyi YMCA épületének megépítéséről beszélt. “Egy nagyon összetett többfunkciós épület projektjéről volt szó, amihez fogható még addig tájainkon nem épült. A terveket Alois Balán cseh építész készítette, aki tervezőként ezzel az YMCA épülettel mutatkozott be.”

A beszélgetés alatt vetített prezentációban korabeli felvételeket láthattak a jelenlévők, melyek közül többet a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás bocsátott a szervezők rendelkezésére.

 

Devastačné obdobie v dejinách budovy YMCA

A beszélgetést vezető Lukáš Krajčír érdekes kérdésekkel fordult a beszélgetésben résztvevőihez, akik a válaszaikkal közelebb hozták a jelenlévőkhöz az YMCA épületének különösen fordulatos történetét.

Kifejezetten nehéz volt megmagyarázni azt a bonyolult vagyonjogi problémát, melynek következményeivel maga az épület és a megújult szlovákiai YMCA szervezet 1989 után szembesült.

Az YMCA enteriőrjét, melyet a 20. század kilencvenes éveiben végrehajtott ízléstelen és barbár átalakítások tettek tönkre, minden jelenlévő személyesen is megtekinthette.

 

A nemzeti műemlék épület megtekintése vezetett túra keretében

Az épületbejárás során a jelenlévőket az épület képzett gondnoka, Radovan Jančula vezette, aki már a bevezetőjében igyekezett felkelteni az érdeklődők figyelmét: “Az épület alapkövének letételekor a szervezet alapszabályzata és az épület tervrajza mellé odakerült az a levél is, amelyet Tomáš Garique Masaryk, akkori köztársasági elnök az YMCA -tagoknak küldött.”

Különösen érdekfeszítő volt az a történet, amelyben elmesélte, hogyan azonosították be egy festmény segítségével, a festett tükörképmás alapján az egykori Kék szalont. Ez a szalon az eseményt szervező A4-Kortárs Művészeti Központ céljait szolgáló teremben helyezkedett el, épp ott, ahol a beszélgetések is zajlottak.

Jančula úr fokozatosan mindenkit végigvezetett az épületen, az udvartól kezdve a padlásig. “Az épület födémszerkezetét egy egyedülálló vasbeton váz képezi. – mesélte, majd a továbbiakban hozzátette – Az YMCA épületében játszottak először Szlovákia területén rendszeresen röplabda, kosárlabda, asztalitenisz mérkőzéseket. De az épületben működött egy viszonylag magas színvonalú önkiszolgáló étterem is, amihez fogható azidáig Szlovákiában nem létezett.”

A vendégek azon kérdésére, hogy mi lett a berendezés sorsa, hová került a mobiliár, a következő választ adta: “ Amikor az épületben orosz kórház működött, a berendezés nagy része megsemmisült, amire az oroszok távoztak, már minden tönkrement, semmi használható nem maradt.”

Ez is az YMCA-épület történetének része. Némelyik helyiséget csak saját felelősségükre tekinthették meg a látogatók. A látvány magáért beszélt.

 

Ma az YMCA-nak Pozsonyban nincs tagsága

A beszélgetés második részének vezetője, Bohdan Smieška, a jelenlegi állapotokkal és a közeli és távolabbi jövő terveivel kapcsolatos kérdésekkel indította a diskurzust.

Ľubomír Burgr, az A4 – Kortárs Művészeti Központ képviseletében, a beszélgetés során megjegyezte, hogy az YMCA épülete egy nagyszerű heterogén tér. Sajnos, néhány bérlője tevékenységével az egész környéken ellenszenvet váltott ki az YMCA-val kapcsolatban.

Az YMCA szlovákiai főtitkára, Dalibor Perašín bevezetőjében kiemelte: “ Nehéz arra a  régi dicsőségre alapozni, ami egykor az YMCA-t övezte. A szervezet tevékenysége ugyanis évtizedekig szünetelt. Közben megváltoztak a körülmények és az emberek is. Elölről kell kezdenünk mindent. Annak idején az YMCA-nak külföldi támogatói voltak, mi most önkéntes alapon működünk. És leginkább vidéken. Pozsonyban nincsenek tagjaink.”

Az YMCA-épület felújítási terveinek vizualizációját a tervező, Ján Studený építész a következő szavakkal kommentálta: “Előfordul, hogy az építész olyan megrendelést kap, amelyhez érzelmi alapon kötődik. Ez történt az én esetemben is. Szeretnénk, ha az épület visszanyerné eredeti formáját. A műemlékvédőkkel is konzultálunk, még minden alakulóban van. Mindenesetre, örömmel jelenthetem ki, hogy mindezt a szlovákiai YMCA javára és érdekében tesszük.”

Fontos észrevétele volt Petra Dimunovának, a Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal képviselőjének is: “Mint műemlék, az YMCA épülete, összehasonlítva más műemlék épületekkel, nagyon jó és komplex állapotban található, de épp ezért annál nagyobb védelemre van szüksége.”

 

Az YMCA pozsonyi épületével kapcsolatos tervek és prioritások

A beszélgetés végén Dalibor Perašín, az YMCA szlovákiai főtitkára a következő szavakkal foglalta össze terveiket: “Kis szlovákiai szervezet vagyunk. Adományokból élünk. Nagy kiadásaink voltak a jogi képviselet kapcsán. És nagy beruházás vár ránk a százéves épület felújítása kapcsán. A felújításra anyagi támogatást nem kaptunk. A javítási munkákat nekünk kell megoldanunk. Még eredeti a villanyvezeték, régi a vízvezeték, rossz állagú a kanalizáció. Ezek felújítása mind prioritás.”

“Az épületet csupán néhány éve sikerült saját tulajdonba vennünk, ezt követően kitört a koronavírusjárvány. Nem könnyű lecserélni a régi bérlőket sem. Vannak azonban elképzeléseink és terveink, hogyan lépjünk tovább, hogy a dolgok jó irányban változzanak. Könnyű lenne az épületet eladni. Mi azonban azt szeretnénk, ha az eredeti célt szolgálná tovább: – kulturális és sporttevékenységeknek adna helyet, minden korcsoport számára, a fiataloktól az idősekig.”

Kívánjuk, hogy terveik teljesüljenek, és hogy továbbra is igaz maradjon a Village People együttes híres Y. M. C. A. című dalának refrénje: „It’s fun to stay at the Y.M.C.A.

Katarína Králiková

Fotó: Nina Mikušková.

Támogatóink

Don`t copy text!