Irodalmi barangolás Pozsonyban Hornyák Istvánnal

Tematikus városnéző séták
2021 10 4.

Ahogy a Pozsonyi Kifli idei első s talán az egyetlen városnéző sétájának a beharangozójában írtuk, Pest-Budán, Szegeden vagy Nagyváradon a magyar irodalomnak sokkal több vagy közismertebb emlékével találkozhatunk, de mint a legutóbbi tematikus városnézés is bizonyította, Pozsonynak sem kell e tekinteben szégyenkeznie, már ha az ilyesminek dicsekvésre kellene okot adnia. Hiszen az, hogy egy-egy irodalmi emlék éppen Pozsonyhoz kötődik, inkább a véletlen műve, mintsem valami tudatos irodalomszervezésé. Persze az, hogy Pozsony mintegy háromszáz éven át a Magyar Királyság fővárosa volt, nyilván megtette a magáét, hisz ennek köszönhetően olyan iskolák műkodtek itt, amelyek messze földről is idevonzottak tanulókat, akik aztán az irodalomban is jeleskedtek. Mindemellett egy-egy szerkesztőseg is teret biztositott az irodalmároknak, nem beszélve az itt lezajlott országgyűlésekről, amelyek szintén hatalmas vonzerőt jelentettek.

 

 

A sétánk ugyan időben messziről indult, amikor a dóm előtt az első összefüggő magyar nyelvemlékről, a 18. században itt felfedezett, de a 12. században másutt keletkezett Halotti beszédről volt szó, de mintegy két óra alatt sikerült legalább vázlatosan számba venni azokat a személyiségeket, akik a 20. század első harmadával bezárólag a pozsonyi belváros különböző pontjaihoz kötődtek hosszabb-rövidebb ideig tartó itt-tartózkodásuk okán. Volt köztük olyan, aki csak éppen átutazott, illetve táncolt egyet a várban Rudolf király koronázási ünnepségén, mint Balassi Balint, vagy talán nem is járt itt, de egy ide kötődő történelmi eseményről írt, mint a Búvár Kundot megéneklő Vörösmarty Mihály, vagy az országgyűlésen megjelenő  mágnások közt mecénásokat kereső Csokonai Vitéz Mihály, vagy az országgyűlésen részt vevő, egyébként tanmeséket és szépprózát is író Fáy András, valamint a Himnuszunk szerzője, Kölcsey Ferenc. Petőfi Sándor többször is megfordult a városban, leghosszab ideig tartó itt-tartozkodására emléktábla utal, és később emlékművet is állítottak neki. Emléktábla jelöli azt a házat is, amelyben megfordult Kisfaludy Károly, akinek testvérbátyja, a lírai költő Sándor Pozsonyban tanult a királyi jogakadémián, ahogy az irodalomkritikus, lapszerkesztő Bajza József is. A sor azonban tovább folytatható Az obsitos című elbeszélő költeményében a nagyot mondó Háry János alakját megteremtő Garay Jánossal, aki több mint egy évig a Pozsonyban megjelenő Hirnök című lapnál dolgozott. A katolikus főgimnáziumban tanult a szótáríró és költő Czuczor Gergely, később pedig Reviczky Gyula, a modern magyar irodalom korai előfutára.

 

 

Az evangélikus líceum is számos irodalmárnak volt az alma matere. Itt tanult Thaly Kálmán, a kuruckor megszállott kutatója, aki élete alkonyán visszatért  Pozsonyba, s az evangélikus temetőben lelt végső nyughelyre. Az evangélikus líceum padjait koptatta a Pozsonyba német szóra küldött Jókai Mór is, majd a századforduló táján a teológiát hallgató Gyóni Géza, aki aztán inkább az újságírást választotta és a Nyugat-magyarországi Híradó munkatársa lett. A filozófus, esszíró, de a szépirodalommal is kacérkodó Hamvas Béla is itt érettségizett.

A 20. századba átjutva két jeles irodalmár pozsonyi kapcsolatát idéztük fel a sétánkon. Juhász Gyula, a Nyugat első nemzedékéhez tartozó szomorú lelkű lírai költő a közeli Szakolcán tanárkodott 1911 és 1913 között, s a poros, vidéki kisvárosból többször feljött Pozsonyba, ahol felovasott a Toldy Körben is. Pályatársa és harcostársa a modern irodalom megteremtésében, a prózaíró Móricz Zsigmond jóval később, a 20-as, 30-as években látogatott Pozsonyba, és a Prímáspalota tükörtermében találkozott főleg haladó gondolkozású tisztelőivel.

 

 

A Pozsonyi Kifli hívó szavát mintegy ötvenen hallották meg, s jöttek el a tematikus városnéző sétára, amely talán fokozta büszkeségüket, hogy lám, Pozsony azért nem annyira szegény a magyar irodalom emlékeinek tekintetében. Petőfit leszámítva általában kevés szó esik azokról a költőkről, írókról, akikre most ráirányult a figyelem. Remélhetőleg nemcsak a séta résztvevői, hanem a honlap olvasói is kedvet kaptak, hogy még több információt tudjanak meg róluk.

 

Pozsonyi Kifli

Fotó: Seman Jacenko

 

Támogatóink

Don`t copy text!