Izabella főhercegnő, a régi Pozsony fotósa

Híres pozsonyiak
2016 11 13.

Pozsony a karácsonyra készülődik. A csillogó kirakatok előtt lázasan loholnak az emberek, valamelyik bolt csábító karácsonyi ajánlatától felajzottan. A köztereket elárasztja a díszítés, a Fő téren és a Hviezdoslav téren karácsonyfák alatt zajlik a hagyományos ünnepi vásár. Ez vélhetőleg az idén is sikeres lesz, látva a cigánypecsenyét, karamellás almát vagy forralt bort fogyasztók tömegét.

Élénken emlékszem arra, hogy nem olyan régen még az Elnöki (Grassalkovich-) palotát sem kerülte el az ünnepi cifraság. Ezzel a giccsparádéval szöges ellentétben áll az a fénykép, amely 120 évvel ezelőtt készült a palotában a karácsony megünnepléséről. Két feldíszített fa alatt egy-egy ünnepi díszbe öltöztetett asztal áll, ezek előtt pedig két karácsonyi ruhába öltöztetett kislányt – két főhercegnőt – látunk. A fotót a gyermekek édesanyja, Izabella főhercegné hagyta ránk, aki a 19. és 20. század fordulóján lakott a palotában.

886

1882-ben költözött Pozsonyba, négy évvel Habsburg–Tescheni Frigyes főherceggel kötött házassága után, aki mint vezérőrnagy az itteni katonai parancsnokság vezetője lett. A népes (kilencgyermekes!) család számára megfelelő lakhelyet kellett találni, amely egyúttal egy főherceg magas társadalmi rangjához is illett. Frigyes ugyanis töretlenül haladt felfelé a katonai ranglétrán, 1914-ben ő lett az Osztrák–Magyar Monarchia haderejének főparancsnoka. A család az egykori Grassalkovich-palotát szemelte ki magának. Az épület ekkor már régóta nem főnemesi lakhelyként szolgált, egymást váltották benne a különféle intézmények; a 70-es években a tanítóintézet költözött a palotába. A család nem sokat tétovázott, először kibérelte, majd 1897-ben meg is vásárolta a palotát a budapesti Karátsonyi grófoktól.

777

Izabella jól érezte itt magát, a palotát is ő maga rendezte be a legújabb divatnak megfelelően. A belterek tele voltak drapériával, bársonnyal, plüssel, kis dísztárgyakkal. A királyi nemzetség jelenlétének a város lakói is örültek. Mária Terézia ükunokájában Pozsony legdicsőbb, 18. századi korszakát látták visszaköszönni, amikor a várban a királynő leánya, Mária Krisztina főhercegnő lakott férjével, Albert Kázmér szász–tescheni herceggel. A főhercegi pár jelenléte valóban növelte Pozsony fényét.

01

A palotában gyakran fordultak meg magas rangú vendégek, köztük XII. Alfonz spanyol király és Ferenc József. Ferenc Ferdinánd 1899 nyarán itt udvarolt leendő feleségének, Chotek Zsófiának, aki Izabella udvarhölgye volt. A ház úrnője abban bízott, hogy a trónörökös választása nyolc lányának egyikére eshet, így fájdalmas csalódás érte, amikor a kastély teniszpályáján rábukkant Ferenc Ferdinánd elveszített zsebórájára, és az abban talált fényképről világossá vált számára, hogy az ő lányai csupán ürügyül szolgálnak a Zsófia körüli legyeskedéshez. Izabella gondos, felelősségteljes, gyermekszerető anya volt, nem róhatjuk fel neki, hogy igyekezett lányainak a legjobb jövőt biztosítani.

999

Ő irányította a főhercegi udvartartást, segített férjének a birtokok igazgatásában. Kortársai a szépsége és bölcsessége mellett rendkívüli akaraterejére és hatalomvágyára is rámutattak. Rossz nyelvek szerint papucs alatt tartotta Frigyest. A szociálisan érzékeny asszony társadalmi helyzetének megfelelően egész életében kiemelt érdeklődést mutatott a közélet és a jótékonykodás iránt, támogatta a magyarországi népi kézműipar fejlődését, és saját nevét viselő nőegyletet alapított Pozsony és környéke házi hímzőiparának felvirágoztatására. Az Izabella Háziiparegyesület a Stefánia (ma Štefánik) utcai Karátsonyi-palotában kapott helyet, amelyet Frigyes megvásárolt. A hímzéseket főként Ciffer község és környéke asszonyai készítették, akik Hollóssy Mária postamesternő vezetése alatt olyan művészi tökélyre fejlődtek, hogy munkáikat a Párizsi Világkiállításon is díjjal jutalmazták. Izabella a pozsonyi gyermekmenhelyet is pártfogolta.

222

Családjával gyakran kilovagolt a város környékére, szerette a vadászatot, és elismert teniszjátékos volt. Kedvtelései közül azonban legeslegjobban a fényképezést szerette. Európán éppen a 19. század 90-es éveiben zúgott át az amatőr fotózás első nagy hulláma, amely Izabellát is magával ragadta. Segítőtársával, aki asszisztens és teherhordó volt egy személyben, sokat járta a város környékét, nemegyszer mosolyt csalva a nézelődők arcára. Számos felvételén a családja tagjai láthatók, akik készséggel álltak neki modellt.

555

A főhercegné szenvedélyének köszönhetően rendkívül értékes fényképek születtek Pozsonyról, elsősorban az 1905 előtti időszakból, amikor a család Bécsbe költözött. Fotográfiai hagyatéka ma a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményébe tartozik, egy része azonban a 2017-es Pozsonyi naptárnak köszönhetően nemrégiben Pozsonyba is eljutott. A 12 hangulatos kép városunk háromnyelvű múltját örökíti meg.

00

Ján Vyhnánek

Fordította: Böszörményi Péter

Támogatóink

Don`t copy text!