Viskók helyett vásárcsarnok

GENIUS LOCI
2013 03 20.

A vásárcsarnok építésével jelentősen megváltozott a Kenyérpiac arculata. Korábban ugyanis rendezetlenül, bódékból és mindenféle tákolmányokból árulták portékáikat a kofák. A Nyugatmagyarországi Hiradó 1910. július 3-ai száma így ír az átalakuló térről:

„Eltűnnek a vásártéri viskók. A vásárcsarnok építését kísérő jelenségek egyik legkedvezőbbike az, hogy a vásártéri (részben földszintes, részben emeletes) viskók, amelyek nem valami szépen illeszkedtek bele a hatalmas tér keretébe, el fognak tűnni a föld színéről. Most már azt jelenthetjük, hogy ezeknek a viskóknak a napjai a szó szoros értelmében meg vannak számlálva. A tanács ugyanis felszólította a viskókban levő üzletek tulajdonosait, hogy legkésőbb e hó 8-áig költözködjenek ki és foglalják el a vásárcsarnok épületében bérelt új, külső bolthelyiségeket”.

201

A piacot a térről még 1908-ban ideiglenesen átköltöztették az építkezési munkálatok miatt. Ez viszont nem tetszett a kereskedőknek.

„A Kenyérpiacon levő vásár ideiglenes áthelyezése ellen, amit a vásárcsarnok építése tesz szükségessé, Dworák Ernő tiltakozott. A tanács egyelőre a húsárusító állványoknak a Preysz utcába való áthelyezését javasolta. Dworák Ernő szerint ez az intézkedés igen károsítja az ott levő iparosokat s üzletembereket. A húsállványokat az Orsolyák iskolája előtti téren lehetne addig elhelyezni. Dworák Ernő indítványát Sendlein János is magáévá tette. Brolly polgármester viszont tiltakozott a város érdekeinek háttérbe szorítása ellen. A Kenyérpiacon lehetetlen vásárt tartani, ha ott építkezés folyik. A törvényhatósági bizottság többsége Marsó, Bäumler, Marschall és Haybäck felszólalása után a tanács indítványa mellett döntött.” (Nyugatmagyarországi Hiradó, 1908. aug. 4.)

199

P.K.

Támogatóink

Don`t copy text!