Obeliszk Könyöki József emlékére és magyar séta a pozsonyi András temetőben

Hírek
2021 08 29.

Obeliszket állíttatott a Magyar Kulturális Intézet és Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége Könyöki József (1829–1900) pedagógus, képzőművész és muzeológus, a Pozsonyi Városi Múzeum egyik alapítója és első igazgatója emlékére a pozsonyi András temetőben. A Győri Tamás nemesócsai kőfaragó által készített obeliszk 2021. augusztus 19-én tartott leleplezési ünnepségének a a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás is társzervezője volt.

 

 A síremléken Könyöki Józsefén kívül Könyöki Laczkovich Ida és Könyöki Ferenc neve is szerepel.

 

 A leleplezés előtt Korpás Árpád idegenvezető, a Pozsonyi Kifli alelnöke tartott magyar nyelvű sétát a műemlék sírkertben, ahol Könyöki mellett számos jeles családra, személyiségre hívta fel a  érdeklődők figyelmét.

 

Az ezt követő ünnepségen Venyercsan Pál, a Magyar Kulturális Intézet igazgatója, az obeliszkállítás kezdeményezője elmondta, hogy a síremlék Könyöki halálának tavalyi, 120. évfordulója kapcsán készült Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma támogatásával, de a koronavírusjárvány kapcsán bevezett korlátozások miatt a leleplezésre csak most kerülhetett sor. Kifejtette, az általa vezetett intézmény kiemelten fontosnak tartja a városért sokat tevő, magyar vagy magyar kötődésű pozsonyi személyiségek emlékének az ápolását, és ennek a törekvésnek a mostani obeliszkállításhoz hasonló lépések is részét képezik.

 

Daniel Hupko, a Pozsonyi Városi Múzeum igazgatóhelyettese emlékeztetett, hogy az intézmény 2001-ben Könyöki József és a pozsonyi műemlékek címmel a magyaroszági Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal közösen budapesti kiállítást szervezett. Könyöki (Ellenbogen) József születésének 190. évfordulója alkalmából, 2019-ben pedig a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetével és a Magyar Kulturális Intézettel együttműködve konferenciát tartottak a munkásságáról.

 

Könyöki életútjáról, tevékenységéről Gaucsík István történész, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének kutatója, a városi múzeum korábbi munkatársa – és az említett 2019-es konferencia egyik szervezője – tartott előadást. A többi közt elmondta, az eredeti családnevét, az Ellenbogent 1869-ben megváltozató Könyöki négyévesen, nővérével együtt árva lett, és 1833-ban Pozsonyba került apai nagyanyjához. A Szent Lászlóról elnevezett katolikus elemi iskolában és a katolikus főgimnáziumban tanult, majd a jogakadémia bölcsészeti osztályát látogatta, ahol a vele rokonságban álló Rómer Flóris is tanította. Amellett, hogy 1861-től a pozsonyi főreáliskolán rajzot, 1875-től pedig régiségtant is tanított, fontos szerepet játszott a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1865. évi pozsonyi kiállításának megszervezésében. „Az 1863-ban alakult Pozsonyi Főtemplom Stylszerű Helyreállítására Alakult Egylet (Pressburger Domrestaurierungsverein) titkára. A Szent Márton-dóm restaurátori és műemlékvédelmi munkálatait vezette 1865–1878 között. A Pozsonyi Városi Múzeum alapítója 1868-ban és haláláig igazgatója. A múzeum gyűjteményét számos régészeti, történelmi, művészettörténeti tárggyal, illetve érmékkel gazdagította és ő emelte a legrangosabb vidéki magyar múzeumok közé. Számos pozsonyi és magyarországi tudományos és társadalmi-kulturális egyesület tevékeny tagja. A pozsonyi Városi Szépítészeti Egylet titkára 1873–1880 között. A Pozsonyi Orvos- és Természettudományi Egyesület választmányi tagja és előadója” – sorolta Gaucsík a többi közt Könyöki feladatait és érdemeit. Összegzésképp kiemelte: „Könyöki József hatása máig érzékelhető; tudományos és kulturális teljesítménye vitathatatlan. Hosszú idő után végre méltó emlékjelet kapott. Köszönet ezért mindenkinek, aki segített ebben.”

 

A síremléket Molnár Tamás atya, a pozsonyi magyar katolikus hívek lelkipásztora szentelte fel és áldotta meg.

 

Az ünnepség végén Korpás Árpád, a Pozsonyi Kifli alelnöke beszédében kifejtette, hogy az obeliszkállítás is – akárcsak például a báró Jeszenák-sírbolt és a Rázga Pál-sír felújítása a kecskekapui evangélikus temetőben, vagy például a Baross Gábor park közelmúltbeli kialakítása – ahhoz vezet, hogy teljesebbé válhasson a Pozsony-kép és a várossal kapcsolatos történelemszemlélet. Úgy véli, a mostani példa követendő, és – csak az András temetőnél maradva – például Szlemenics Pál jogtudós, Ortvay Tivadar várostörténész vagy a Petőfi legjobb pozsonyi barátjaként számon tartott Kolmár József költő, tanár és iskolaigazgató síremlékét is fel kellene újítani.

 

A rendezvényen jelen volt Könyöki két, Budapesten élő leszármazottja is:

Rományi Béla és fia, Rományi József Béla.

Pozsonyi Kifli

Fotó: Braňo Bibel

Támogatóink

Don`t copy text!