Pozsony és a protestantizmus – hetvenen voltak magyar nyelvű sétánkon (képriport)

Tematikus városnéző séták
2017 04 12.

Körülbelül hetvenen vettek részt április 9-én (vasárnap) a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás Pozsony és a protestantizmus című tematikus sétáján. Az érdeklődőket Korpás Árpád idegenvezető, társulásunk alelnöke kalauzolta.

00

A Pozsonyi Kifli ezzel emlékezett meg a reformáció kezdetének 500. évfordulójáról, hiszen az evangélikus és a református egyház – több más protestáns felekezettel együtt – máig meghatározó eleme a város életének. 

03

A csoport útja előbb az 1913-ra felépült református templomba vezetett, ahol a Pozsonyi Református Egyházközség lelkipásztora, nagytiszteletű Peres Imre a gyülekezet múltjáról és jelenéről szólt. Említést tett például a gyászévtizedként ismert, 1671 és 1681 közti időszakról, valamint az akkor (1673-ban és 1674-ben) zajló pozsonyi vértörvényszékről is. Bemutatta a templomot, valamint az ahhoz kapcsolódó Kálvin-udvart. A Pozsonyi Kifli Polgári Társulás ezúton is köszöni a lehetőséget az egyházközségnek, a lelkész úrnak és családjának!

04

Korpás Árpád a séta további állomáshelyein röviden vázolta az ötszáz évvel ezelőtt kezdődő reformáció történetét, s igyekezett azt a pozsonyi vonatkozásokhoz igazítva előadni. Kifejtette, hogyan hódított teret az ágostai (augsburgi) hitvallás az akkor zömmel német városban. Szó esett a 17. században Luther követőitől elvett és a római katolikus egyháznak adott templomokról, az egykori városfalakon kívüli evangélikus negyed létrejöttéről, a híres pozsonyi evangélikus líceumról és annak épületeiről, jeles diákjairól. Az idegenvezető ki-kitért arra is, hogy a városban tanulmányaikat folytató vagy Pozsonyban hosszabb-rövidebb ideig tevékenykedő protestáns személyiségekkel kapcsolatban mit őrzött meg az emlékezet. A séta a kecskekapui evangélikus temetőben zárult, ahol a kitartó csoport többek között Rázgha (Rázga) Pál, Markusovszky Sámuel, Pettkó János, Thaly Kálmán, Szeberényi Lajos, Samarjay Károly és Heckenast Gusztáv sírjánál, valamint báró Jeszenák János családi sírboltjánál állt meg.

07

A Pozsonyi Kifli Polgári Társulás idén több magyar nyelvű sétát is szervez. Ezekről a www.pozsonyikifli.sk portál Eseménynaptár részében olvasható bővebb tájékoztatás.

02

03a

04a

07a

08

09

10

11

13

15

16

17

18

19

22

25

26

27

31

34

36

38

39

41

45

46

47

48

49

51

53

55

56

59

60

62

63

64

65

66

69

70

71

73

74

75

76

77

78

79

80

81

Pozsonyi Kifli PT.

Fotó: Braňo Bibel

Támogatóink

Don`t copy text!